Ref A: 0d830fd79ff648708c0b2b2db28249d9 Ref B: 34ED98492A86AE795A9EA32687327E57 Ref C: Fri Jul 25 20:13:14 2014 PST