Ref A: 7c4ed472b25b4cf1869ca850001d26f5 Ref B: 484A27C1CDFA79146C03EC84278D6283 Ref C: Fri Jan 30 14:47:18 2015 PST