Ref A: a349377318684099b47063c71e873059 Ref B: FE068D43C457BA085BD840CA168E311F Ref C: Tue Nov 25 23:04:14 2014 PST