Ref A: ad93e1a952644fe282442edf77d78203 Ref B: C70B918DB2271BFC3794C5530538C7E9 Ref C: Fri Jan 30 11:39:28 2015 PST