Ref A: 3920f25781574333ba4eb65392e97ca8 Ref B: 284A9894BAB33648A3E02A2DD4A4D1C0 Ref C: Fri Sep 19 10:14:42 2014 PST