Ref A: c826f5de6b5e4a79b7d1d9860926bdd1 Ref B: F56C405C631E0853282A6FCEDBEDA235 Ref C: Sat Nov 22 18:36:14 2014 PST