Ref A: 69567a8c505546cd94a40aa67ecbc5c6 Ref B: A1343EA00B80C061C81320FAFA3054BF Ref C: Fri Nov 28 17:49:49 2014 PST