Ref A: 47005bacec684dd589a76d581df17178 Ref B: 44837FD673FBD8140A5F68D311CE97F4 Ref C: Fri Jan 30 20:41:49 2015 PST