Ref A: 1cd6dc602b2a477db8b365c557205680 Ref B: F9C1120FD0D28592D2218CA8CF113714 Ref C: Fri Jan 30 20:53:48 2015 PST