Ref A: 6283185efb374b3e9edfe4b1d18c7ede Ref B: E95CD236697448F7E503C3599C8BFB48 Ref C: Sat Nov 01 04:58:44 2014 PST