Ref A: f54d62167ec54375838dff307485701c Ref B: 65FE019862EFCBE7E9DEBE357D5D8FC9 Ref C: Sat Nov 01 04:16:46 2014 PST