Ref A: 3935bde97eed4fcca097b89bc35da5ea Ref B: CC098BADE2B92DB36C12E82B303BEBF5 Ref C: Fri Jul 25 21:38:37 2014 PST