Ref A: 74efc1f8645e47ba9732e12630787b1e Ref B: 3125F94D2E44B2E085E174C633FF5059 Ref C: Fri Jul 03 19:07:22 2015 PST