Ref A: 71e97e4732ef4585a44a3f43b5808300 Ref B: 016ADCE35E84B660A6C4E02D1B336998 Ref C: Fri Jan 30 08:48:20 2015 PST