Ref A: 50b8457950b54472acad69552ab94f99 Ref B: BDF66B9B2480D85597335A0F90737310 Ref C: Fri Nov 28 14:00:43 2014 PST