Ref A: f690965c465e473188ea08502dddc213 Ref B: 40B761AE51AEA62B967064C3BB29F810 Ref C: Fri Mar 06 12:04:14 2015 PST