Ref A: 9a9aff5c015940edbaebc91172a29781 Ref B: 59EB3307560FBC8755F36601C2A9C1E3 Ref C: Fri Jan 30 03:37:07 2015 PST