Ref A: b93c488e67314d3994e069f7d342e440 Ref B: C26B589656080A0C1367DFA441D825B0 Ref C: Fri Nov 28 15:28:13 2014 PST