Ref A: e6784735f0424b99922640d85eb3988d Ref B: 1BB9E312C8D3031DCCDBF81DAB38D508 Ref C: Fri Jan 30 14:49:44 2015 PST