Ref A: 9bc7de393916419b8630dc4efabf3684 Ref B: 1C65239760C581E2B281709015C9911D Ref C: Sat Nov 01 00:01:34 2014 PST