Ref A: 141d29e0b0bb40558689f1415c59322f Ref B: 59DCD637E57F91DA6FCA0A1BA78FBA74 Ref C: Fri Nov 28 22:21:38 2014 PST