Ref A: 83ce1b3344234424947b7aa0717bc1ec Ref B: 695B7C1C8B50F4B99F060C3852A12269 Ref C: Fri Feb 27 05:32:01 2015 PST