Ref A: 986af2addb1c4925bf04a8d3009f4843 Ref B: 80E4F799367A7EBD4E16658A6F581366 Ref C: Fri Mar 27 10:37:47 2015 PST