Ref A: 9fef120f61884c2cb4f06831e6d07d0f Ref B: D160116548F673A703489E490214CB2D Ref C: Fri Nov 28 02:12:00 2014 PST