Ref A: f51e9d0950174963a64e2103d939f5db Ref B: 93D7BD3F9456C428207E2F7870E78613 Ref C: Fri Jan 30 09:07:40 2015 PST