Ref A: 290c447919eb40598dc90b345e6e6793 Ref B: 94E4C3B1A39F0D465FE5FD5227C06FAA Ref C: Sat Nov 01 04:50:53 2014 PST