Ref A: ee67f038850148cd8fec15e6ffa8fbb5 Ref B: 6D45E85790818D88715170CE578A1078 Ref C: Fri Mar 27 21:57:28 2015 PST