Ref A: 1f5fb09321a044e89cf99656a382d833 Ref B: E992A59530EFEDD8B75F2CBE9AB8B932 Ref C: Fri Jan 30 23:46:18 2015 PST