Ref A: bb1994116a074037811304c7c4b2e98f Ref B: 38FEF6FDE6FA941128E7739278424D28 Ref C: Fri Mar 27 16:05:05 2015 PST