Ref A: 68c753b76fd24f959127d5fafa6d3d17 Ref B: 6A2B7301933193823EE77CCCC07524A8 Ref C: Fri Nov 21 16:44:36 2014 PST