Ref A: c1a41a73241047eb9ebc803054f414a2 Ref B: C7089B0C38BC2EC1243BB7BBFE13CB35 Ref C: Thu Nov 27 10:35:51 2014 PST