Ref A: c70f830528304982bd5a77e7da7e66e4 Ref B: 898F97A0B1A5A83124B0451879FAE412 Ref C: Fri Mar 06 12:17:37 2015 PST