Ref A: b0175ab1eae6461fa8a8928b43758c17 Ref B: BE57514B190E216B527BA7E4D1745535 Ref C: Fri Jan 30 20:08:03 2015 PST