Ref A: c666d3156ed9425ba5f819829b22ab23 Ref B: 61B17B7F8124733916025853FD0EC4BE Ref C: Fri Jan 30 01:09:16 2015 PST