Ref A: eb426bdcd75146f089983222fd6b0848 Ref B: 3F9004B597C772C4248ED916C19A97C0 Ref C: Fri Jan 30 09:39:03 2015 PST