Ref A: 242ab26d27a14bd5887a97c797a68f21 Ref B: 3762071CC3EB4038418555FD46A7C022 Ref C: Fri Jan 30 05:08:48 2015 PST