Ref A: 5a7aab58fcca49f08e09bdf85b35d83c Ref B: E09A8EBE52DE0B32707AB23293D115C8 Ref C: Fri Jan 30 09:54:13 2015 PST