Ref A: 8713183b3c2d40f8b265285ac1439307 Ref B: 45A31E4D17E38F0D2035E9BB264597C3 Ref C: Fri Mar 27 00:17:54 2015 PST