Ref A: b106a662654340dd9867767beb4544c9 Ref B: 6DE223A779988C4B94705105E282C1CD Ref C: Tue Nov 25 15:29:19 2014 PST