Ref A: d07c904a9d904e7ea001430abaacbb7c Ref B: AECC55624945C48DDFB717DC01F29409 Ref C: Fri Nov 28 10:10:31 2014 PST