Ref A: 3619c8fbb54149d1a0c56f73628a0cc5 Ref B: 42500F3C22CA405D84D50972D29E1877 Ref C: Fri Jan 30 11:09:47 2015 PST