Ref A: 8d09c41b680b4ecdb8249212af305959 Ref B: F59314E29ADEBB60B6B6CF1262246262 Ref C: Fri Nov 28 05:45:22 2014 PST