Ref A: d558120e1fa747eb954614a7171eedce Ref B: 425C4696229765C82ABC8F507CB9A6D9 Ref C: Fri Jan 30 12:14:58 2015 PST