Ref A: d7caae946e544146a4cda45f06c61609 Ref B: 850C4354DBEC06F716CB085E6C1C632C Ref C: Fri Nov 28 13:43:49 2014 PST