Ref A: bab296f3d6af4989a4b7beb4901b2fb6 Ref B: A39F47AD6D774F6162922E610DB3312C Ref C: Fri Sep 04 10:42:38 2015 PST