Ref A: c4ba8d1f79274224ab9697a5524126a8 Ref B: 90326FA32B91B5539429E4075868658A Ref C: Tue Nov 25 16:46:12 2014 PST