Ref A: 780700d421ce4075af7b59eac5579f4c Ref B: 77EB19E44890997CA610D1B997A44965 Ref C: Fri Mar 27 22:25:54 2015 PST