Ref A: 9e94b2a5e6e247b4a203aad72a5bf229 Ref B: 063628328E9FDDDF07BCCE6176F74475 Ref C: Fri Nov 28 01:11:00 2014 PST