Ref A: 734327aa2e2a4d759c61207330452340 Ref B: 4EBA62F01DBCF8A2D5FFCA97BBE80339 Ref C: Fri Jan 30 14:03:53 2015 PST