Ref A: 04366c2f3033484791e6db573384e06a Ref B: 8B62859744674AB4BF646000C0FD6305 Ref C: Tue Nov 25 12:49:45 2014 PST