Ref A: 7b507fba6aef4f799726e2ff7b3d0e49 Ref B: 2FF481A393581A771361AF62F2A32B9C Ref C: Fri Jan 30 09:11:46 2015 PST